Het effect van Wandelcoaching onderzocht..

Wandelcoaching, of wandelend coachen in een natuurlijke omgeving, is één van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Toch zijn er echter onderzoeksgegevens bekend over de effectiviteit van wandelcoaching.

Om hier meer inzicht in te krijgen deed Prof. Agnes van den Berg, met medewerking van Het Coach Bureau, onderzoek naar de effecten van wandelcoaching. Agnes van den Berg is in Nederland bekend van haar onderzoeken naar de relatie tussen natuur en gezondheid. Ze geniet nationale en internationale bekendheid door haar vele publicaties en wordt dan ook veelgevraagd als spreker over dit onderwerp.

Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd in het rapport ‘Effectmeting wandelcoaching, onderzoeksrapport’, in november 2016. 
De belangrijkste onderzoeksvragen waren in hoeverre wandelcoaching leidt tot meetbare positieve veranderingen in (werk)stress, gezondheid, welzijn e.d van de deelnemers en in hoeverre deze een meerwaarde van de natuurlijke omgeving ervaren.

Resultaten
De resultaten laten zien dat deelnemers aan de wandelcoaching, in vergelijking met een controlegroep, minder symptomen van burn-out, psychische en lichamelijke stressklachten, minder problemen met concentratie en aandacht, en daarnaast ook minder problemen met sociaal functioneren rapporteerden. Ook gaven zij aan meer werkplezier, passie op het werk, hoop, zelfwaardering, en tevredenheid met hun leven te ervaren.

Maar..zelf op pad gaan en ervaren is misschien wel het beste bewijs!